Loading...

Nhà tuyển dụng hàng đầu

JobHop

Quận 4

JobHop là 1 SaaS (Service as a Software) startup giúp kết nối tài năng và doanh nghiệp uy tín tại Vietnam. Công nghệ tuyển dụng J...

Kambria & OhmniLabs Vietnam

Tp. Hồ Chí Minh

Kambria is the first blockchain project to build an open innovation platform for frontier technology. Kambria will allow for many verticals, includin...