Home Sinh viên Thực tập sinh

Thực tập sinh

Các lưu ý quan trọng dành cho Thực tập sinh không thể làm ngơ. Đó là gì?